"Budujemy wolontariat spółdzielczy"

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2019

lista Przydatne linkiDepartament Polityki Senioralnej
Departament Polityki Senioralnej MRPiPS
- koncentruje się na tworzeniu kierunków przedsięwzięć skierowanych do seniorów oraz na poprawie systemu wsparcia seniorów; realizuje zadania w obszarze aktywnego starzenia się; monitoruje zakres oraz sposób wdrażania rozwiązań na rzecz osób starszych.

Portal Seniorów
Portal Seniorów
- zbiór przydatnych informacji na temat polityki senioralnej, aktualnie realizowanych programów w sferze pobudzania aktywności społecznej osób na emeryturze.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
- zrzeszający polskie spółdzielnie socjalne, którego celem jest promocja i wspieranie idei spółdzielczości socjalnej, działanie na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej członków spółdzielni socjalnych oraz pomoc w ich działalności statutowej i gospodarczej.

Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych
Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych
- skondensowany spis polskich spółdzielni socjalnych zawierający podstawowe dane teleadresowe oraz charakterystykę działalności gospodarczej w podziale na branże i lokalizację.

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion